15 Temmuz 2014 Salı

  |  Yorum yok  |  

Türk Halk Müziği Nedir?

-- Sponsorlu Bağlantılar --
Türkiye'nin müzik türlerinden biridir. Türkiye’ye ait olan Türk halk müziğinin konusu da halkın içinden gelmiştir. Halkın yaşadıklarını içeren sözleri ve konularıyla birleşmiş bir anlam yapısı vardır. Ezgileri vardır. Belirli bir yöreye ait yerli insanlar üreterek bu müzik türünü yani Türk halk müziğini devam ettirmektedirler. Her ülkenin kendi kültürünü belirleyen unsurlar vardır. Türkiye'mizin de kültürünü belirleyen önemli unsurlardan biride Türk halk müziğidir.

Türk Halk Müziği Nedir?


Türk halk müziği ait olduğu yörenin kültürüyle ilgilidir. O yörenin kültürünü kapsar ve yansıtır. Türk halk müziğinin geçmişi çok eskidir. İçeriklerinde mertlik, acı, özlem ve sevgi bulundurabilir. Ülkemizin tüm özelliklerini yansıtabildiği için sevilerek dinlenir ve ilgi görür. Türk halk müziğinin en temel çalgı aleti bağlama olarak kabul edilir. Halk ozanları Türk halk müziğinin temelidir. Türk halk müziğinin kaynağında halk ozanlarımız bulunur. Halk ozanlarımız Türk halk müziğinde kendi yöresinin kültüründen ve yaşantısından bahseder. Türk halk müziğinin dili çok ağırdır ve içerisinde divan edebiyatı sıkça kullanılır.

Bir müziğin türü olan Türk halk müziğinin de türleri vardır. Sözlü Türk Halk Müziği ve Sözsüz Türk Halk Müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü Türk halk müziği tüm türlerini içinde bulundurduğumuzda halk türküleri ve oyun havalarının türkülü olanlarından oluşmaktadır. Sözsüz Türk halk müziği ise türküsüz olan halk oyunlarının ezgileriyle oluşur. Bir diğeri de Türk halk müziği kapsamındaki eserlerin sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırmada da Klasik Türk halk müziği ve Modern Türk halk müziği olmak üzere iki kısım vardır. Klasik Türk halk müziği çeşitli yörelerden alınmıştır. Çoğu anonim yani bilinmeyen tarafından yazılmıştır. Kimin yazdığı bilinmediği için o yöreye ait olduğu söylenmektedir. Türkülerden oluşur ve sözsüz halk müziklerini kapsar. Modern Türk halk müziği ise 1970'li yıllardan sonra oluşturulmuştur. Eski Türk halk müziğinden örnek alınmıştır ve kimin yazdığı bellidir.

Türk halk müziğinin özellikleri de vardır. Bu özellikler sözlü ve sözsüz olmak üzere 2 kısma ayrılır. Sözlü olandan biraz bahsetmek gerekirse türküler ve oyun havalarının ritmine benzer ritimlerden oluşmaktadır. Koşma, yiğitleme, güzelleme, ninniler gibi kısımlardan da oluşabilir. Sadeliği de içine alan Türk halk müziği köy yaşantısından da oldukça bahseder ve köy yaşantısını anlatır. Türk halk müziğinin içinde uzun havalarda bulunur. Uzun havalarda ölçü ve ritim serbest kılınmıştır. Fakat dizisi bellidir. Türkülerde güfteler bir kalıba göre düzenlenmiştir (4+4, 4+4+3 vb.). Türk halk müziği klasik Türk müziğinin içindeki büyük form ve usulleri bulundurmaz. Genelde bir cümlelik ezgiler yinelenmiştir. Değişik oyun havası adları bulunduğu yöreye göre değişebilir. Sözsüz olandan bahsedersek; oyun havaları da bölgelerine göre değişik isimler alırlar. Çoğu zaman davul ve zurna eşliğinde oynanırlar. Arada değişik gölgelerde sazlarda katılabilir.

Türk halk müziği ülkemizin zengin ve değerli müzik çeşitlerinden biridir. Bizim tarihimizi yansıtır. Bunun için Türk halk müziğini korumak ve geleceğe taşımak gerekir.
-- Sponsorlu Bağlantılar --

0 yorum:

Yorum Gönder